Uitgever
(informatie in overeenstemming met artikel § 5 van de Telemediawet)

PERFEKT
Remziye Inanli
Kolping Str. 1
58739 Wickede (Ruhr)

Telefoon: +49 23 77 – 805 33 42 (Montag bis Freitag von 8:00 – 18:00 Uhr und Samstag 8:00 – 14:00 Uhr)
E-mail: info@perfekt-pfannen.de

Vertegenwoordigd door de eigenaar Remziye Inanli

Btw-identificatienummer op grond van artikel § 27a van de Wet op de belasting over de toegevoegde waarde: DE 305 326 174

Disclaimer
PERFEKT (hierna “PERFEKT” genoemd) stelt alles in het werk om correcte en volledige informatie op deze website te verstrekken. PERFEKT aanvaardt echter geen aansprakelijkheid of garantie voor de up-to-dateheid, juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Dit geldt ook voor alle verbindingen met andere websites (“links”) waarnaar deze website direct of indirect verwijst.

PERFEKT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website die met een dergelijke link wordt bereikt en neemt daarvoor geen garantie of aansprakelijkheid op zich. PERFEKT behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.
PERFEKT is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, met inbegrip van winstderving, die voortvloeit uit of op enige andere wijze in verband met informatie op deze website. PERFEKT garandeert geen onderbrekingen of verstoringen veroorzaakt door bestanden die niet zijn gemaakt zonder fouten of indelingen die niet zonder fouten zijn gestructureerd.

Copyright Info
De inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor duplicatie, verspreiding, publicatie, wijziging, voorziening voor derden of verwerking van alle inhoud en structurele elementen, met name teksten, tekstonderdelen, schildermateriaal, afbeeldingen, programma’s en ontwerpelementen, moet vooraf schriftelijke toestemming van PERFEKT worden gegeven, indien en voor zover de inhoud en de structurele elementen krachtens het Duitse recht worden beschermd. Met name de overdracht naar andere websites vereist de bovengenoemde toestemming. Zonder deze toestemming is alleen het redactionele gebruik toegestaan, op voorwaarde dat een overeenkomstige auteursrechtelijke kennisgeving wordt uitgegeven, evenals het particuliere, niet-directe of indirecte winstmakende gebruik van de inhoud en structurele elementen zonder verwerking ervan op een werkplek.

Eventuele inbreuken kunnen worden vervolgd op grond van het burgerlijk en strafrechtelijk recht.

Foto credit:
© [ Kzenon – 115436099] – Fotolia.com
© [ karepa – 102353773] – Fotolia.com
Flags – Designed by rawpixel.com / Freepik

Informatie over online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14 §, lid 1, van de ODR-verordening (Online Dispute Settlement Regulation):
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat hier te vinden is: (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om geschillen over online aankopen of servicecontracten op te lossen. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@perfekt-pfannen.de.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.