Annulering

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden uit dit contract te trekken.
De wachttijd is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen,

PERFEKT
Remziye Inanli
Kolping St. 1
58739 Wickede (Ruhr)

Tel. +49 – 0 23 77 – 805 33 42
E-mail: info@perfekt-pfannen.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om zich uit dit contract terug te trekken.

Hiervoor kunt u
– gebruik maken van het formulier voor het intrekking van het geheel -das Muster- (PDF), maar dit is niet verplicht,
– of stuur ons een duidelijke verklaring.

Als u onze online formulier gebruikt, sturen wij u onmiddellijk een bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) van ontvangst van een dergelijke intrekking.

Om aan de wachttijd te voldoen, volstaat het dat u vóór het verstrijken van de wachttijd de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht toestuurt.

Gevolgen van intrekking
Als u zich uit dit contract terugtrekt, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder bekendgemaakt en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we een melding ontvangen van uw intrekking van dit contract.

Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte brengt van de intrekking van dit contract, onmiddellijk en in ieder geval te verzenden naar.

PERFEKT
Remziye Inanli
Kolping St. 1
58739 Wickede (Ruhr)

terug te keren of overhandigd te worden.

De deadline wordt gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen verzendt.

U draagt de kosten van het retourneren van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig zijn voor het controleren van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen.

Eind van de intrekkingsinstructie


Formulier voor het annuleren van monsters

(Als je het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Naar PERFEKT Remziye Inanli, Kolping Str. 1, 58739 Wickede (Ruhr), info@perfekt-pfannen.de

– Hierbij wil ik/wij (*) opzeggen/annuleren de door mij/ons gesloten overeenkomst in voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verrichten van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(s)

– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

– Datum

(*) Onjuiste verwijdering.