Algemene voorwaarden voor de Online Shop van Perfekt

1. Voorwaarden
1.1 De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen de Perfekt, D-58739 Wickede (Ruhr) (hierna “PERFEKT” genoemd) en u als klant (hierna “Klant” genoemd) die worden geïnitieerd en verwerkt via onze online shop (www.perfekt-pfannen.de). De algemene voorwaarden, zoals gewijzigd op het tijdstip van de respectieve order, hebben de overhand.

1.2 Individueel gesloten overeenkomsten tussen PERFEKT en de klant vinden plaats in deze Algemene Voorwaarden. Tegenstrijdige of andere algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk tegengesproken, tenzij PERFEKT uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

1.3 Het aanbod van goederen in de online winkel is uitsluitend gericht op consumenten als eindgebruikers. PERFEKT behoudt zich daarom uitdrukkelijk het recht voor om goederen alleen in huishoudelijke hoeveelheden aan de klant aan te bieden en te leveren. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder (i) een “consument” verstaan elke natuurlijke persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die niet primair aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven en (ii) een “ondernemer” een natuurlijke of rechtspersoon is of een partnerschap met wettelijke rechten die op het moment van sluiting van de overeenkomst optreedt bij de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit.

1.4 Het aanbod in de online shop is momenteel alleen gericht op klanten die hun gewone verblijfplaats hebben in een van onze bezorgruimtes en daar een afleveradres kunnen opgeven. Uit lid 4 vloeien verdere leveringsbeperkingen voort.

2. Sluiting van de overeenkomst
2.1 Het door PERFEKT aangeboden goederenaanbod in de online shop, met uitzondering van vooruitbetaling en PayPal, is geen juridisch bindend aanbod voor het sluiten van een verkoopcontract, maar slechts een niet-bindende online catalogus voor informatie over het assortiment in de online shop en een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Een bestelling wordt geactiveerd door de klant wanneer het elektronische bedieningspaneel (nu kopen) door de klant wordt geklikt aan het einde van het bestelproces in het gebied “Winkelmandje”. Voordat u op de knop ‘Nu kopen’ klikt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens en de inhoud van het winkelwagentje op elk gewenst moment worden gewijzigd of kan het bestelproces worden geannuleerd door de online winkel te verlaten. Met de bestelling doet de klant PERFEKT een bindend aanbod voor het afsluiten van een koopcontract. De orderbevestiging van PERFEKT die per e-mail naar de klant wordt verzonden, vormt geen overeenkomst van het aanbod van de klant, maar informeert de klant alleen dat de bestelling door PERFEKT is ontvangen (bevestiging van ontvangst). Met uitzondering van de vooruitbetaling van de betalingsmethode en PayPal wordt het koopcontract gesloten door de bestelde goederen te verzenden. PERFEKT laat de klant per e-mail weten dat de goederen zijn overgedragen aan de logistieke dienstverlener (“verzendbevestiging”). PERFEKT heeft het recht, maar niet verplicht, om het contractaanbod van de klant binnen 14 dagen te accepteren. Als de klant de betaalmethode vooraf selecteert, verklaart PERFEKT de overeenkomst van het contractaanbod van de klant met het verzenden van de ontvangstbevestiging.

Als de klant kiest voor de betalingsmethode PayPal, wordt het contract gesloten door de knop Nu kopen te bevestigen.

2.2 Indien individuele producten niet beschikbaar zijn op het moment van bestelling door de klant, behoudt PERFEKT zich het recht voor om de bestelling van de klant te weigeren. BOVENDIEN behoudt PERFEKT zich het recht voor zich los te maken van de verplichting om te leveren indien de bestelde goederen na de sluiting van de overeenkomst niet beschikbaar zijn. PERFEKT zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de betaling van de door de klant voor de geannuleerde goederen onverwijld terugbetalen.

2.3 PERFEKT accepteert geen bestellingen als de klant op het moment van bestelling nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

2.4 De contracttaal is afhankelijk van de taal die de klant in de online shop wordt aangeboden. PERFECT behoudt zich het recht voor om de klant een factuur en leveringsnota in de desbetreffende nationale taal te sturen, afhankelijk van het land van levering.

3. Intrekkingsinstructies voor consumenten
3.1 Als consument heeft de klant recht op een herroepingsrecht overeenkomstig het volgende annuleringsbeleid:

Annulering

Terugtrekking

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden uit dit contract te trekken.

De wachttijd is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen,

PERFEKT
Remziye Inanli
Kolping St. 1
58739 Wickede (Ruhr)

Tel. +49 – 0 23 77 – 805 33 42
E-mail: info@perfekt-pfannen.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om zich uit dit contract terug te trekken. U het bijgevoegde modelopnameformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt hier ook het intrekkingsformulier of een andere ondubbelzinnige aangifte elektronisch invullen en indienen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke intrekking.

Om aan de wachttijd te voldoen, volstaat het dat u vóór het verstrijken van de wachttijd de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht toestuurt.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder bekendgemaakt en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we een melding ontvangen van uw intrekking van dit contract. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de intrekking van dit contract, teruggeven of overhandigen aan PERFEKT, Remziye Inanli , Kolping Str. 1, 58739 Wickede (Ruhr). De deadline wordt gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen verzendt.

U draagt de kosten van het retourneren van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig zijn voor het controleren van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen.

Eind van de intrekkingsinstructie

3.2 Overeenkomstig artikel § 312 g van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) bestaat het recht op weerlegging onder meer niet

a) voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften;

b) in het geval van de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te nemen indien het zegel na levering is verwijderd.

4. Levering, levertijden, beschikbaarheid van goederen
4.1 De leveringen geschieden op het door de klant aangegeven leveringsadres. Levering gebeurt alleen op een adres binnen ons leveringsgebied. Voor meer informatie over het leveringsgebied van PERFEKT verwijzen we u naar de pagina “Verzending en levering”. PERFEKT behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten binnen het kader van wat redelijk is voor de klant. PERFEKT zal de klant in de verzendbevestiging op de hoogte brengen.

4.2 PERFEKT informeert de klant over de levertijd tijdens het bestelproces. PERFEKT informeert de klant onmiddellijk over leveringsvertragingen als gevolg van overmacht of om andere redenen waarvoor hij niet verantwoordelijk is en informeert de klant over een nieuwe leveringsperiode die aan de omstandigheden is aangepast. Indien de goederen niet binnen de nieuwe leveringstermijn beschikbaar zijn om redenen waarvoor PERFEKT niet verantwoordelijk is, kan PERFEKT zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terugtrekken. Een vergoeding die al door de klant is betaald, wordt onmiddellijk terugbetaald. Voor zover de klant als gevolg van de vertraging niet redelijk is om de levering te aanvaarden, kan hij zich door tijdige aangifte in tekstvorm (d.w.z. schriftelijk, per fax of e-mail) bij PERFEKT uit het contract terugtrekken. Verdere wettelijke rechten van de klant blijven onaangetast.

4.3 Als goederen niet beschikbaar zijn in de online shop, kan de klant deze artikelen reserveren door op de knop “Reserveren” te klikken. Zodra de gewenste goederen beschikbaar zijn, informeert PERFEKT de klant per e-mail en voorziet de klant van een link in deze e-mail om het bestelproces te starten.

5. Prijzen en verzendkosten
5.1 De prijzen die op het moment van bestelling zijn vermeld, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn definitieve prijzen inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

5.2 De bezorgkosten en eventuele extra kosten voor door de klant gevraagde en bovendien door de PERFEKT in de online shop gevraagde diensten worden in het bestelformulier vermeld en komen voor rekening van de klant. Verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van het type levering en de aard van de bestelling. Zie de pagina Verzending en Levering voor meer informatie over het bedrag aan verzendkosten.

6. Betalings- en betalingsmethoden
6.1 De aankoopprijs is verschuldigd bij levering zonder aftrek. Als u de betaalmethode vooraf hebt gekozen, is de aankoopprijs verschuldigd na ontvangst van de orderbevestiging door de klant.

6.2 PERFEKT biedt over het algemeen de volgende betaalmethoden: creditcard, factuur, vooruitbetaling of PayPal. PERFEKT heeft het recht om de beschikbare betaalmethoden voor de klant te beperken, afhankelijk van het resultaat van de kredietcontrole en de bestelwaarde. Terugbetalingen van de aankoopprijs worden altijd gedaan volgens de door de klant gekozen betalingsmethode.

6.2.1 In het geval van de factuur van de betalingsmethode verleent PERFEKT de klant een betalingsdoelstelling van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Deze betaalmethode is alleen beschikbaar voor consumenten en vereist dat facturerings- en leveringsadressen identiek zijn.

6.2.2 PERFEKT accepteert de betalingsdiensten van creditcardaanbieders Mastercard, Visa en American Express als onderdeel van de betaalmethode creditcard. Het factuurbedrag wordt op de dag van uw bestelling op uw creditcard gereserveerd en in rekening gebracht op de dag dat de goederen naar de creditcard worden verzonden.

6.2.3 In het geval van de betalingsmethode vooraf betaald, moet de klant het factuurbedrag binnen twee weken na ontvangst van de orderbevestiging op de rekening van PERFEKT betalen. Indien PERFEKT de ontvangst van de betaling niet voor het einde van twee weken opzegt, heeft PERFEKT het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken. PERFEKT informeert de klant door de bestelling per e-mail te annuleren.

6.2.4 In het geval van paypal wordt de verzendopdracht uitgegeven na de betalingsbevestiging door PayPal.

6.3 De klant heeft alleen recht op verrekeningsrechten indien zijn tegenvorderingen door PERFEKT schriftelijk zijn vastgesteld, onbetwist of erkend. Bovendien heeft de klant alleen het recht om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

7. Behoud van de titel/Eigendom
De geleverde goederen blijven eigendom van PERFEKT totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de verkoop van de goederen volledig zijn ingewilligd.

8. Garantie
8.1 In geval van gebreken vallen de verzoeken van de klant om aanvullende prestaties, vermindering en intrekking uit de overeenkomst onder de wettelijke bepalingen. Als onderdeel van de daaropvolgende prestaties kan de klant nieuwe levering of rectificatie van defecten eisen. PERFEKT heeft echter het recht om de klant door te verwijzen naar een nieuwe levering indien het verhelpen van gebreken onevenredig veel moeite zou vergen. Het recht van de klant om schadevergoeding of vergoeding voor futiele uitgaven te eisen valt onder de volgende paragraaf 9 van deze Algemene Voorwaarden.

8.2 De garantieclaims worden twee jaar na de levering van de goederen verjaard.

9. Aansprakelijkheid
9.1 PERFEKT is alleen aansprakelijk voor schade in geval van een brief. a) tot d) als volgt:

a) onbeperkt voor letsel aan het leven, lichaam en/of gezondheid, alsmede voor opzettelijke of grove nalatigheid veroorzaakte schade;

b) voor schade als gevolg van niet-naleving van schriftelijke garanties in de mate van uw financieel belang als klant, die onder het doel van de garantie viel en voor ons herkenbaar was op het moment van de levering;

c) in geval van productaansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet;

d) voor het nakomen van essentiële contractuele verplichtingen als gevolg van lichte nalatigheid, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de omvang van de schade waarmee PERFEKT op het moment van sluiting van de overeenkomst doorgaans rekening moest houden als gevolg van de omstandigheden die PERFEKT op dat moment kende. Essentiële contractuele verplichtingen zijn dergelijke basisverplichtingen, die doorslaggevend waren voor de sluiting van de overeenkomst en op wiens naleving de klant het recht had om zich te beroepen.

9.2 Anders is elke aansprakelijkheid voor schadevergoeding door ons uitgesloten, ongeacht de wettelijke reden.

9.3 In de in 9.1 d) bedoelde gevallen worden schadeclaims en vergoeding van kosten verjaard in twaalf maanden. De verjaringstermijn begint overeenkomstig artikel § 199 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

9.4 Voor zover onze aansprakelijkheid krachtens deze bepalingen is uitgesloten, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van onze organen en plaatsvervangende agentschappen, met name werknemers.

10. Gegevensbescherming
Alle door de klant verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. De details van de verzamelde gegevens en het respectieve gebruik ervan zijn opgenomen in de verklaring voor gegevensbescherming en zijn hier in afdrukbare en op te slaan vorm te vinden.

11. Klachten/geschillenbeslechting
11.1 De EU-Commissie zal naar verwachting vanaf 15 februari 2016 een platform bieden voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting in het kader van de koppeling http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dit zal consumenten in staat stellen geschillen met betrekking tot hun online bestelling op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank.

11.2 Contact of vragen hierover kunnen worden verzonden naar het volgende e-mailadres: info@Perfekt.de.”

12. Slotbepalingen
12.1 PERFEKT en de klant komen overeen het Duitse recht toe te passen op uitsluiting van de toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake contracten voor de verkoop van goederen.

12.2 Indien individuele bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief zijn of niet effectief worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de resterende contractuele voorwaarden.

12.3 Als de klant een handelaar is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen de statutaire zetel van PERFEKT in Wickede (Ruhr). PERFEKT heeft echter ook het recht om de klant op zijn algemene jurisdictie aan te klagen.

13. Identiteit van de aanbieder, contact opnemen
PERFEKT
Remziye Inanli
Kolping St. 1
58739 Wickede (Ruhr)

Telefoon: 0 23 77 – 805 33 42 (maandag t/m vrijdag van 8:00-12:00 en 13:00-16:00)
E-mail: info@perfekt-pfannen.de

Vertegenwoordigd door de eigenaar:
Remziye Inannli

Btw-identificatienummer op grond van artikel § 27a van de Wet op de belasting over de toegevoegde waarde: DE 305 326 174

Klachten kunnen worden ingediend op het bovenstaande adres.

PERFEKT, Wickede (Ruhr)

Alternatieve geschillenbeslechting in overeenstemming met art. 14 sec. 1 ODR-VO en sectie § 36 VSBG:
De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (ODR), dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.